تبلیغات
دانلود فول آلبوم - فول آلبوم رضا صادقی

فول آلبوم رضا صادقی

نویسنده :milad samimi
تاریخ:---

برای دانلود روی گزینه download در زیر کلیک کنید

EXrozblog.comEX

فول آلبوم رضا صادقی

10 ثانیه :

10_SECEND.MP3 2010-Mar-28 03:47:31 5.3M audio/mpeg
ASHGHE.MP3 2010-Mar-28 03:47:30 3.3M audio/mpeg
GHAM.MP3 2010-Mar-28 03:47:31 4.5M audio/mpeg
GOLAM.MP3 2010-Mar-28 03:47:28 2.8M audio/mpeg
HAKMAT.MP3 2010-Mar-28 03:47:29 3.3M audio/mpeg
HAVAR.MP3 2010-Mar-28 03:47:30 2.8M audio/mpeg
HAYAT.MP3 2010-Mar-28 03:47:31 4.1M audio/mpeg
MADAR_1.MP3 2010-Mar-28 03:47:31 4.2M audio/mpeg
PEDAR_2.MP3 2010-Mar-28 03:47:33 3.7M audio/mpeg

2006 :

Track No01.mp3 2010-Mar-28 03:47:35 3.9M audio/mpeg
Track No02.mp3 2010-Mar-28 03:47:34 3.6M audio/mpeg
Track No03.mp3 2010-Mar-28 03:47:36 4.0M audio/mpeg
Track No04.mp3 2010-Mar-28 03:47:38 5.5M audio/mpeg
Track No05.mp3 2010-Mar-28 03:47:35 2.7M audio/mpeg
Track No06.mp3 2010-Mar-28 03:47:37 4.3M audio/mpeg
Track No07.mp3 2010-Mar-28 03:47:39 5.5M audio/mpeg
Track No08.mp3 2010-Mar-28 03:47:40 5.3M audio/mpeg
Track No09.mp3 2010-Mar-28 03:47:42 5.5M audio/mpeg
Track No10.mp3 2010-Mar-28 03:47:37 858.1K audio/mpeg
Track No11.mp3 2010-Mar-28 03:47:41 3.6M audio/mpeg

2006-2 :

01 - Track.mp3 2010-Mar-28 03:47:44 4.7M audio/mpeg
02 - Track.mp3 2010-Mar-28 03:47:42 3.5M audio/mpeg
03 - Track.mp3 2010-Mar-28 03:47:45 4.6M audio/mpeg
04 - Track.mp3 2010-Mar-28 03:47:46 5.4M audio/mpeg
05 - Track.mp3 2010-Mar-28 03:47:46 4.2M audio/mpeg
06 - Track.mp3 2010-Mar-28 03:47:47 4.1M audio/mpeg
07 - Track.mp3 2010-Mar-28 03:47:47 4.6M audio/mpeg
08 - Track.mp3 2010-Mar-28 03:47:46 2.9M audio/mpeg
09 - Track.mp3 2010-Mar-28 03:47:52 6.2M audio/mpeg
10 - Track.mp3 2010-Mar-28 03:47:52 5.1M audio/mpeg
11 - Track.mp3 2010-Mar-28 03:47:51 3.7M audio/mpeg
12 - Track.mp3 2010-Mar-28 03:47:53 4.4M audio/mpeg
13 - Track.mp3 2010-Mar-28 03:47:55 4.9M audio/mpeg
14 - Track.mp3 2010-Mar-28 03:47:55 5.2M audio/mpeg
15 - Track.mp3 2010-Mar-28 03:47:52 2.5M audio/mpeg

عاشقم من :

TRACK01.MP3 2010-Mar-28 03:48:02 1.8M audio/mpeg
TRACK02.MP3 2010-Mar-28 03:48:06 2.9M audio/mpeg
TRACK03.MP3 2010-Mar-28 03:48:08 3.5M audio/mpeg
TRACK04.MP3 2010-Mar-28 03:48:07 2.4M audio/mpeg
TRACK05.MP3 2010-Mar-28 03:48:07 2.7M audio/mpeg
TRACK06.MP3 2010-Mar-28 03:48:09 3.7M audio/mpeg
TRACK07.MP3 2010-Mar-28 03:48:10 2.8M audio/mpeg
TRACK08.MP3 2010-Mar-28 03:48:11 2.2M audio/mpeg
TRACK09.MP3 2010-Mar-28 03:48:13 3.9M audio/mpeg
TRACK10.MP3 2010-Mar-28 03:48:13 4.0M audio/mpeg
TRACK11.MP3 2010-Mar-28 03:48:12 3.4M audio/mpeg
TRACK12.MP3 2010-Mar-28 03:48:12 2.4M audio/mpeg
TRACK13.MP3 2010-Mar-28 03:48:12 2.0M audio/mpeg
TRACK14.MP3 2010-Mar-28 03:48:13 2.8M audio/mpeg

آمده بهار :

TRACK 02.mp3 2010-Mar-28 03:47:56 5.0M audio/mpeg
TRACK 03.mp3 2010-Mar-28 03:47:58 5.9M audio/mpeg
TRACK 04.mp3 2010-Mar-28 03:48:00 5.2M audio/mpeg
TRACK 05.mp3 2010-Mar-28 03:47:57 2.9M audio/mpeg
TRACK 06.mp3 2010-Mar-28 03:48:02 5.8M audio/mpeg
TRACK 07.mp3 2010-Mar-28 03:48:01 4.1M audio/mpeg
TRACK 09.mp3 2010-Mar-28 03:48:06 4.5M audio/mpeg
TRACK 10.MP3 2010-Mar-28 03:48:05 4.2M audio/mpeg
track 01.MP3 2010-Mar-28 03:48:06 4.1M audio/mpeg

بندر قدیم :

BETAB_AY_MAHE_TABON.MP3 2010-Mar-28 03:48:16 4.0M audio/mpeg
MADAR_2.MP3 2010-Mar-28 03:48:18 4.5M audio/mpeg
QASRE_ABI.MP3 2010-Mar-28 03:48:19 5.0M audio/mpeg
SOZE_BARON.MP3 2010-Mar-28 03:48:20 4.9M audio/mpeg
TITEL_1.MP3 2010-Mar-28 03:48:15 1.2M audio/mpeg
TITEL_2.MP3 2010-Mar-28 03:48:19 3.2M audio/mpeg
YAD_MONSEFI.MP3 2010-Mar-28 03:48:21 5.0M audio/mpeg
YEK_NEGAHE_SADEH.MP3 2010-Mar-28 03:48:21 5.5M audio/mpeg
ZANDEGI_ZOD_GOZAREN.MP3 2010-Mar-28 03:48:21 3.9M audio/mpeg
ZERE_AVAR.MP3 2010-Mar-28 03:48:20 2.1M audio/mpeg

دلم برات تنگ شده جونم :

01.MP3 2010-Mar-28 03:48:22 3.1M audio/mpeg
02.MP3 2010-Mar-28 03:48:26 4.3M audio/mpeg
03.MP3 2010-Mar-28 03:48:25 4.1M audio/mpeg
04.MP3 2010-Mar-28 03:48:24 3.2M audio/mpeg
05.MP3 2010-Mar-28 03:48:28 5.7M audio/mpeg
06.MP3 2010-Mar-28 03:48:27 4.0M audio/mpeg
07.MP3 2010-Mar-28 03:48:28 4.1M audio/mpeg
08.MP3 2010-Mar-28 03:48:29 4.7M audio/mpeg
TRACK 01.MP3 2010-Mar-28 03:48:28 3.5M audio/mpeg
TRACK 02.MP3 2010-Mar-28 03:48:32 4.6M audio/mpeg
TRACK 03.MP3 2010-Mar-28 03:48:33 5.3M audio/mpeg
TRACK 04.MP3 2010-Mar-28 03:48:32 4.5M audio/mpeg
TRACK 05.MP3 2010-Mar-28 03:48:33 4.0M audio/mpeg
TRACK 06.MP3 2010-Mar-28 03:48:36 6.2M audio/mpeg
TRACK 07.MP3 2010-Mar-28 03:48:36 5.1M audio/mpeg

گل لاله :

01.MP3 2010-Mar-28 03:48:30 942.1K audio/mpeg
02.MP3 2010-Mar-28 03:48:35 4.3M audio/mpeg
03.MP3 2010-Mar-28 03:48:41 6.2M audio/mpeg
04.MP3 2010-Mar-28 03:48:42 5.2M audio/mpeg
05.MP3 2010-Mar-28 03:48:43 5.8M audio/mpeg
06.MP3 2010-Mar-28 03:48:44 5.5M audio/mpeg
07.MP3 2010-Mar-28 03:48:39 2.9M audio/mpeg
08.MP3 2010-Mar-28 03:48:43 4.0M audio/mpeg
09.MP3 2010-Mar-28 03:48:49 6.0M audio/mpeg
TRACK 03.mp3 2010-Mar-28 03:48:45 2.5M audio/mpeg
TRACK 04.mp3 2010-Mar-28 03:48:45 2.8M audio/mpeg
TRACK 05.mp3 2010-Mar-28 03:48:45 2.9M audio/mpeg
TRACK 06.mp3 2010-Mar-28 03:48:47 3.3M audio/mpeg
TRACK 08.MP3 2010-Mar-28 03:48:47 3.0M audio/mpeg
TRACK 09.MP3 2010-Mar-28 03:48:51 4.5M audio/mpeg
TRACK 10.MP3 2010-Mar-28 03:48:52 6.1M audio/mpeg
TRACK 11.MP3 2010-Mar-28 03:48:54 5.9M audio/mpeg
TRACK 12.mp3 2010-Mar-28 03:48:55 6.2M audio/mpeg
TRACK 13.MP3 2010-Mar-28 03:48:55 4.7M audio/mpeg
TRACK 14.MP3 2010-Mar-28 03:48:54 4.3M audio/mpeg
TRACK 15.MP3 2010-Mar-28 03:48:50 1.0M audio/mpeg

کلاغ قار قاری :

AMADEH_BAHAR.MP3 2010-Mar-28 03:48:57 4.1M audio/mpeg
AROOM_AROOM.MP3 2010-Mar-28 03:48:58 4.5M audio/mpeg
FAGHADE_BE_KHATERE_TO.MP3 2010-Mar-28 03:48:59 4.9M audio/mpeg
GHOZE_KHONKHAR.MP3 2010-Mar-28 03:48:57 3.4M audio/mpeg
KALAGH_GHAR_GHARI.MP3 2010-Mar-28 03:49:01 4.5M audio/mpeg
PANAHE_AHE_MAN.MP3 2010-Mar-28 03:49:00 3.9M audio/mpeg
RANGO_NEYRANG.MP3 2010-Mar-28 03:49:01 3.9M audio/mpeg
SOYE_SAHEL.MP3 2010-Mar-28 03:49:01 4.0M audio/mpeg
YA_MOLA.MP3 2010-Mar-28 03:49:06 6.1M audio/mpeg

مستانه و دیوانه :

ASHGHAEE_BACHEGI.MP3 2010-Mar-28 03:49:06 5.1M audio/mpeg
BAROONEH_DONA_DONA.MP3 2010-Mar-28 03:49:03 3.2M audio/mpeg
BEDONEH_TO_TANHAM.MP3 2010-Mar-28 03:49:07 4.8M audio/mpeg
BE_TO_MEANDESHAM.MP3 2010-Mar-28 03:49:08 5.7M audio/mpeg
Fasle Bahare.MP3 2010-Mar-28 03:49:06 3.2M audio/mpeg
GHALANDAR.MP3 2010-Mar-28 03:49:06 3.3M audio/mpeg
KOLBEH.MP3 2010-Mar-28 03:49:07 4.0M audio/mpeg
MANO_ASHGHEH_SHOMA.MP3 2010-Mar-28 03:49:10 4.7M audio/mpeg
MASTANE_O_DEVANEH.MP3 2010-Mar-28 03:49:16 5.8M audio/mpeg
NAFAS.MP3 2010-Mar-28 03:49:17 5.1M audio/mpeg
SAL_NO.MP3 2010-Mar-28 03:49:11 3.2M audio/mpeg
TA_TORO_DARAM.MP3 2010-Mar-28 03:49:14 3.9M audio/mpeg
TITEL_1.MP3 2010-Mar-28 03:49:11 1.4M audio/mpeg

مشکی رنگ عشق :

01.MP3 2010-Mar-28 03:49:19 4.6M audio/mpeg
02.MP3 2010-Mar-28 03:49:19 4.7M audio/mpeg
03.MP3 2010-Mar-28 03:49:20 4.0M audio/mpeg
04.MP3 2010-Mar-28 03:49:23 5.8M audio/mpeg
05.MP3 2010-Mar-28 03:49:21 3.8M audio/mpeg
06.MP3 2010-Mar-28 03:49:23 4.1M audio/mpeg
07.MP3 2010-Mar-28 03:49:25 6.0M audio/mpeg
08.MP3 2010-Mar-28 03:49:23 3.4M audio/mpeg
09.MP3 2010-Mar-28 03:49:28 5.9M audio/mpeg
10.MP3 2010-Mar-28 03:49:25 3.8M audio/mpeg
11.MP3 2010-Mar-28 03:49:29 4.9M audio/mpeg
12.MP3 2010-Mar-28 03:49:29 5.9M audio/mpeg
13.MP3 2010-Mar-28 03:49:31 5.6M audio/mpeg
14.MP3 2010-Mar-28 03:49:31 4.9M audio/mpeg

نرو :

Track No01.mp3 2010-Mar-28 03:49:27 1.3M audio/mpeg
Track No02.mp3 2010-Mar-28 03:49:28 1.1M audio/mpeg
Track No03.mp3 2010-Mar-28 03:49:32 3.9M audio/mpeg
Track No04.mp3 2010-Mar-28 03:49:31 3.1M audio/mpeg
Track No05.mp3 2010-Mar-28 03:49:32 3.1M audio/mpeg
Track No06.mp3 2010-Mar-28 03:49:33 3.2M audio/mpeg
Track No07.mp3 2010-Mar-28 03:49:34 2.8M audio/mpeg
Track No08.mp3 2010-Mar-28 03:49:34 3.2M audio/mpeg
Track No09.mp3 2010-Mar-28 03:49:35 2.9M audio/mpeg
Track No10.mp3 2010-Mar-28 03:49:36 2.4M audio/mpeg
Track No11.mp3 2010-Mar-28 03:49:35 2.9M audio/mpeg
Track No12.mp3 2010-Mar-28 03:49:36 2.1M audio/mpeg
Track No13.mp3 2010-Mar-28 03:49:37 3.3M audio/mpeg
Track No14.mp3 2010-Mar-28 03:49:37 3.3M audio/mpeg
Track No15.mp3 2010-Mar-28 03:49:37 2.6M audio/mpeg

پیراهن مشکی :

01 - Track.MP3 2010-Mar-28 03:49:46 4.8M audio/mpeg
02 - Track.MP3 2010-Mar-28 03:49:46 4.8M audio/mpeg
03 - Track.MP3 2010-Mar-28 03:49:46 4.7M audio/mpeg
04 - Track.MP3 2010-Mar-28 03:49:45 3.3M audio/mpeg
05 - Track.MP3 2010-Mar-28 03:49:44 3.5M audio/mpeg
06 - Track.MP3 2010-Mar-28 03:49:44 3.9M audio/mpeg
07 - Track.MP3 2010-Mar-28 03:49:44 3.3M audio/mpeg
08 - Track.MP3 2010-Mar-28 03:49:47 5.5M audio/mpeg
09 - Track.MP3 2010-Mar-28 03:49:52 4.5M audio/mpeg
10 - Track.MP3 2010-Mar-28 03:49:52 4.2M audio/mpeg
11 - Track.MP3 2010-Mar-28 03:49:53 4.0M audio/mpeg
12 - Track.MP3 2010-Mar-28 03:49:52 3.7M audio/mpeg
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
manicure
پنجشنبه 17 فروردین 1396 02:26 ب.ظ
Excellent, what a weblog it is! This weblog provides helpful information to us, keep
it up.
فتاح
جمعه 13 شهریور 1394 07:33 ب.ظ
چون گوزل
مهتاب عسکری
جمعه 22 اسفند 1393 12:49 ب.ظ
عااااااااااااالی
علیرضا
پنجشنبه 7 اسفند 1393 12:02 ب.ظ
عالی بود
meraj m2
یکشنبه 10 فروردین 1393 12:07 ب.ظ
خیلی خوب بود داداش رضا
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

Admin Logo
themebox Logo